Styrelsen

Styrelsen

 • Ordförande, Sven Sandin
 • Kassör, Sofie Aspeqvist
 • Sekreterare, Maria Pilefors
 • Vice sekreterare, Saga Bolund
 • Lärarrepresentanter, Gun Dahquist och Ann Hilde Noren
 • Elevrepresentanter, Alexandra Klingvall och Vide Aspeqvist

Stadgarna är från 2002 och gäller fortfarande. Vi såg senast över dem i oktober 2014

Nästa möte: Antagligen i samband med spelstart första veckan i september, men ingenting inbokat. Maila styrelsen@soderdraget.se för ev ämnen att ta upp.

 Styrelseprotokoll (PDF filer)

 1. 2016-12-06, Årsmöte: Agenda, Resultaträkning och årsberättelseRevisionsberättelse
 2. 2016-05-24: Protokoll
 3. 2016-03-08: Protokoll
 4. 2016-01-12: Protokoll
 5. 2015-12-01, Årsmöte: Agenda, Protokoll, VerksamhetsberättelseRevisionsberättelse, Resultaträkning
 6. 2015-09-29: Protokoll
 7. 2015-09-15: Protokol
 8. 2015-05-05: Protokoll
 9. 2015-04-21: Protokoll
 10. 2015-03-24: Protokoll
 11. 2014-12-02, Årsmöte: Agenda, VerksamhetsberättelseEkonomisk berättelse
 12. 2014-10-27: Protokoll
 13. 2014-09-30: Agenda Protokoll
 14. 2014-04-29: Protokoll (ingen agenda innan mötet)
 15. 2014-03-18: Agenda Protokoll
 16. 2014-02-11: Protokoll
 17. 2013-11-26, Årsmöte: Protokoll, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse
 18. 2013-11-05: Protokoll
 19. 2013-09-03: Protokoll
 20. 2013-05-21: Agenda, Protokoll
 21. 2013-04-16: Ordinarie styrlsemöte
 22. 2013-03-26: Extra medlemsmöte