Styrelsen

Styrelsemedlemmar

  • Ordförande, Maria Pilefors
  • Kassör, Vide Aspeqvist
  • Sekreterare, Line Gisselmann
  • Vice sekreterare, Saga Bolund
  • Lärarrepresentanter, Stig Jansson
 • Elevrepresentanter, Alexandra Klingvall, Vide Aspeqvist, Saga Bolund, Astrid Algemo, David Liljegren och Sami Pilefors.

Stadgarna är från 2002 och gäller fortfarande. Vi såg senast över dem i oktober 2014

Möte ca en gång i månaden. Maila, styrelsen@soderdraget.se för ev ämnen att ta upp eller prata med någon av elevrepresentanterna.

 Styrelseprotokoll (PDF filer)

  1. 2016-12-06, Årsmöte: Agenda, Resultaträkning och årsberättelseRevisionsberättelse
  1. 2016-05-24: Protokoll
  1. 2016-03-08: Protokoll
  1. 2016-01-12: Protokoll
  1. 2015-12-01, Årsmöte: Agenda, Protokoll, VerksamhetsberättelseRevisionsberättelse, Resultaträkning
  1. 2015-09-29: Protokoll
  1. 2015-09-15: Protokol
  1. 2015-05-05: Protokoll
  1. 2015-04-21: Protokoll
  1. 2015-03-24: Protokoll
  1. 2014-12-02, Årsmöte: Agenda, VerksamhetsberättelseEkonomisk berättelse
  1. 2014-10-27: Protokoll
  1. 2014-09-30: Agenda Protokoll
  1. 2014-04-29: Protokoll (ingen agenda innan mötet)
  1. 2014-03-18: Agenda Protokoll
  1. 2014-02-11: Protokoll
  1. 2013-11-26, Årsmöte: Protokoll, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse
  1. 2013-11-05: Protokoll
  1. 2013-09-03: Protokoll
  1. 2013-05-21: Agenda, Protokoll
  1. 2013-04-16: Ordinarie styrlsemöte
 1. 2013-03-26: Extra medlemsmöte